Gosposka za novo leto bolj dostojanstvena

Delovna skupina za oživitev mestnega jedra, ki deluje v okviru samoorganizirane četrtne skupnosti Center, sedaj združene z mestnim delom SČS Ivan Cankar, v enem izmed projektov, ki si jih je zadala, želi vnesti vsebine v lokale, ki v centru mesta že dlje časa samevajo in se nezadržno množijo.

Preusmeritev interesa Mariborčanov nazaj v srčiko našega mesta se trudijo doseči med drugim skozi projekt Ureditev praznih poslovnih prostorov v Centru, kjer bi skozi promocijske aktivnosti in z inovativnimi oblikami sodelovanja omogočili kreativnim posameznikom in skupinam, da svojim idejam dajo krila prav v centru Maribora in s tem posledično pospešijo utrip mesta. Podrobnosti o projektu najdete tukaj.

Projekt je ravnokar v fazi, ki je izredno prijetna na pogled.

Dosežen je bil prvi izmed zadanih ciljev projekta: »Izložbe praznih občinskih poslovnih prostorov so kratkoročno urejene. Prazne izložbe se izkoristijo kot začasni razstavni prostor, za promocijo izdelkov ali dejavnosti.«

V času do Novega leta so se uredile izložbe treh praznih lokalov na Gosposki ulici, s sedmimi izložbenimi okni. Kako?

Delovna skupina je zaprosila za soglasje za ureditev izložb praznih lokalov v Gosposki ulici, za termin božično-novoletnih praznikov. Razmislili so o posameznikih, poslovnih subjektih in inštitucijah, ki bi jih želeli povabiti k sodelovanju. Ker je zainteresiranih več kot je razpoložljivih izložb, so k sodelovanju pozvali tudi lastnike sosednjih praznih lokalov. Odzoveta se dva.

Na poziv k sodelovanju pri ureditvi praznih izložb so se takoj odzvali SNG, Galerija Premzl, Srednja šola za gostinstvo in turizem, oblikovalski studio »Miricota«, galerist V. Pečar, in italijanski gostujoči umetnik iz programa SobaZaGoste, Marco Bonaccolto (program je koprodukcija Pekarne Magdalenske mreže in Narodnega doma Maribor).

Delovna skupina, v sodelovanju s širšim krogom članov iz SČS Center in Ivan Cankar, opravi nujna dela na pripravi prostorov (čiščenje notranjosti in steklenih površin) ter preda izložbe v izdelavo.

Zgoraj: Gosposka 20 prej in pozneje; spodaj: Gosposka 16 prej in pozneje.

Spodaj: Gosposka 18 prej in pozneje

Delovna skupina je svoje dejavnosti aktivno koordinirala z organizatorji in izvajalci programa Živa dvorišča, ki v predprazničnem času v Gosposki ulici izvajajo svoj program.

Ohranili smo eno izmed izložb za naše želje. Pri pripravi promotivnega plakata je sodelovalo več članov SČS Center in Ivan Cankar.