Zbor SKS Kamnica, 22.10.2014


Prioritetne naloge so kanalizcija ter večja varnost in urejenost v prometu

Na drugem zboru prebivalcev samoorganizirane krajevne skupnosti Kamnica so udeleženci uvodoma nadaljevali z nizanjem problemskih področij, ki jih v svoji skupnosti opažajo. Ob koncu razprave, ko so udeleženci menili, da je nanizanih problemov zaenkrat dovolj, so se lotili iskanja konsenza okoli petih zanje najpomembnejših vsebin, ki jih bodo pričeli reševati.

Prioritetne naloge so izgradnja kanalizacije na področju Kamniške grabe in Rošpoha, skupaj z izgradnjo vodovoda (smiselno bi bilo narediti oboje hkrati), promet (zmanjševanje nevarnosti na cestah, umiritev prometa, ureditev nepravilnega parkiranja), zagotovitev širokopasovnega interneta v celotni krajevni skupnosti Kamnica, sanacija potoka Kamniška graba ter ureditev avtobusnih postajališč (postajališča s streho in koši za smeti, urejeni dostopi in sestopi iz avtobusa).

Formirali sta se dve delovni skupini (DS), DS za kanalizacijo in vodovod ter DS za ureditev prometa.

Na naslednjem zboru, ki bo v sredo, 5. novembra ob 18.00 v Kulturnem domu Kamnica (drugo nadstropje, sejna soba), bodo delovne skupine že poročale o napredku, na željo udeležencev pa bo predstavljena tudi pobuda za uvedbo participatornega proračuna v naši mestni občini, ki bi prebivalcem Maribora omogočil, da bi soodločali pri investicijah v skupnosti.