Zbor SČS Radvanje, 9. 2. 2016


Želimo lepše in čistejše Radvanje

Zbor SČS Radvanje je tokrat gostil Simono Trčak iz organizacije Urbani eko vrt, ki je predstavila skupnostno vrtičkanje, ki se že odvija v MČ Radvanje. Pogovarjali so se o načrtovani širitvi in iskali primerna zemljišča. Dovorjeno je bilo prihodnje sodelovanje med obema organizacija in obljubljena pomoč pri iskanju primerne lokacije.

Obravnavala se je tudi tema onesnaževanja zraka v Radvanju in storili so se prvi koraki v smer informiranja in opozarjanja problematičnih kurilcev. Prav tako se je zbor seznanil z vsebino tožbe, ki jo je Vodovod Maribor uperil v delegata SČS Radvanje v SSVUJDu in mu izrekel jasno podporo, prav tako pa tudi znova podprl delo SSVUJDa. Izmenjale so se tudi novo pridobljene informacije glede lastništva nevarnega drevja na Begovi ulici, dogajanje pri pridobivanju soglasij za traso južne obvoznice ter teme, ki bodo obravnavane na skorajšnjem sestanku z Uradom za komunalo. Za konec sta se dva zborista javila, da bosta sodelovala pri izdelavi izobraževalnega videa o participatornem proračunu.