Zbor SKS Pekre, 10. 1. 2018


Ko problem osebno zažuli dovolj močno, odziv ne izostane

Minulo sredo je bilo na zboru samoorganizirane krajevne skupnosti Pekre premalo stolov. Skupnostni prostor so dodobra napolnili uporabnice in uporabniki avtobusne proge števila 18, ki je bila v začetku šolskega leta spremenjena. Krajanke in krajane, predvsem gre za starejše, je zmotilo to, da je trasa proge sedaj osredotočena na dostop do izobraževalnih institucij, med tem ko klasične poti do ustaljenih točk ni več. Za ljudi, ki se težje gibljejo, je sprememba ustaljenih postajališč in dostopnost do ustaljenih lokacij nepremostljiv problem, je bilo slišati na zboru, zmotilo pa jih je tudi še, da o tem niso bili ustrezno obveščeni in da je pot do doma sedaj nerazumljivo dolga.

Bilo pa je bilo slišati tudi pozitivne odzive na spremenjeno progo. Po mnenju udeleženega je moč pot optimizirati tako, da za vstop izbereš primerno postajališče, ki do sedaj potrebnega časa za pot domov ne podaljša.

A novitete večini udeleženih kljub vsemu niso po godu, kar je na nak način tudi razumljivo, saj ustreznih rešitev ni. Te lahko prinese le celovita osvežitev celotnega sistema javnega avtobusnega prevoza po mestu. Ta je zaradi zastaranosti in zaradi novih mestnih politik več kot potrebna. A to udeleženih na zboru SKS Pekre ni odvrnilo, da ne bi iskali rešitve samo za progo št. 18. Ob koncu so s konsenzom potrdili kompromisno rešitev, s katero bodo seznanili pristojne: predlagajo namreč, da se pokombinirata stara in nova trasa; ob terminih, ki so pomembni za šolarje, naj avtobus vozi po novi, v ostalih terminih pa po stari progi.

Naslednji zbor bo ponovno v sredo, 24. januarja ob 18.00.