Zbor SČS Pobrežje, 25.3.2015


V luči skupnega nastopa pri reševanju prometnih križev in težav na Pobrežju

Oblikovanje vprašanj za sestanek na Uradu za komunalo, promet in prostor je bila osrednja tema včerajšnjega zbora samoorganizirane četrtne skupnosti Pobrežje. Tematika je znana – prometni nesmisli in prometne nevarnosti na Pobrežju. Vprašanja se med drugim tičejo problematike neenakovrednega položaja osebnih vozil nasproti tovornim, ko gre za cestninjenje na mariborski obvoznici. Tukaj slednji lahko uporabljajo ta del hitre ceste brez plačila cestnine, vozniki osebnih vozil pa potrebujejo vinjeto. Izpostavljajo se tudi nekatere, po mnenju delovne skupine ponesrečene, postavitve prometne signalizacije, kot je na primer semafor na prehodu med obema deloma pokopališča, ko mora oseba na invalidskem vozičku zapustiti pločnik in mimo semaforja zaviti po cesti. Tu so še rešitve, ki so bile ob odpiranju trgovskega centra ob ulici Veljka Vlahoviča, sprejete z očitno naklonjenostjo trgovcem in na veliko škodo tamkajšnjih prebivalcev, in še bi lahko naštevali.

Tematika, ki jo obravnava delovna skupina z promet, je bila predstavljena tudi na sestanku komisije za promet na Mestni četrti Pobrežje, kjer so člani izrazili željo, da bi v reševanju problemov, ki so vsem enotni, stopili skupaj. V luči slednjega je zbor tokrat sprejel sklep, da komisijo za promet pri MČ Pobrežje seznani z oblikovanimi vprašanji zbora, kasneje pa se oboji uskladijo. Za sestanek na Uradu za komunalo, promet in prostor pa bodo, upamo, prav tako uspeli sestaviti skupno ekipo.