Pobuda Svetu UKC Maribor za ohranitev za javno zdravje pomembnega in neprecenljivega zelenega fonda pri Kliniki za ginekologijo in perinatologijo

Spoštovani!

Iniciativa mestni zbor smo skupina za spodbujanje političnega in nestrankarskega samoorganiziranja četrtnih in krajevnih skupnosti. Od leta 2013 oživljamo in vzpostavljamo javni prostor za srečevanje in povezovanje ljudi, za skupne razprave, izobraževanje, medsebojno obveščanje in skupno delovanje. Skrb za zelene površine, še posebej za mestna drevesa, je od vsega začetka našega delovanja med prioritetnimi področji obravnave v skupnih prizadevanjih za vzpostavitev kakovostnega bivalnega okolja za vse, ki so tukaj našli svoj dom. Znanstvena dejstva o podnebnih spremembah so naše aktivnosti na tem področju še okrepila. V minulih treh letih smo prav zato v našem mestu zasadili več kot 1000 dreves in grmovnic.

Zato ne boste presenečeni, da se oglašamo tudi zdaj, ko je do nas prišla informacija o nameri, da se Covid bolnišnice postavi na parceli majhnega parka ob Kliniki za ginekologijo in perinatologijo, s čemer bi UKC izgubila znaten del že tako osiromašenega deleža zelenih površin in dreves.

Ni potrebno na široko razlagati, na koliko različnih nivojih drevesa in zelene površine koristijo človeku. Bivanjsko okolje, ki ga bogati zeleni fond, je enostavno bolj ugodno, bolj zdravo in bolj varno pred škodljivimi vplivi. Prostor, kjer rastejo drevesa, je prostor srečevanja in druženja. Vse to pa bolnišnico oblikuje v okolje, v katerem se krhkejši med nami uspešneje spet postavijo na noge, zaposleni pa svoje zahtevno in naporno poslanstvo opravljajo lažje.

Velja izpostaviti, da pomanjkanje zelenih površin ni le problem UKC. Kljub neposredni bližini Magdalenskega parka je pozidanost tega dela MČ Magdalena tolikšna, da se mesto na tem delu močno pregreva. Ustvarjajo se toplotni otoki, kjer dnevne temperature znatno presegajo temperature na območjih izven mesta, vročina pa se nadaljuje v noč, ko se iz pozidanih površin sprošča akumulirana toplota. (na dnu dokumenta prilagamo karto, ki jo je pripravil klimatolog in profesor dr. Igor Žiberna)

V borbi proti tako negativnim bivanjskim razmeram so drevesa človekov najboljši zaveznik. Ta najbolje učinkujejo na okolje v svoji odrasli fazi, stara 50 let in več. Iz lastnih izkušenj lahko povemo, kako težko je v današnjih zahtevnih klimatskih razmerah mlado drevo vzgajati v odraslega. Zato odstranjevanje odraslih dreves, ne glede na razlog, pomeni nepopravljivo škodo, saj smo skupaj z drevesom iz našega okolja vsaj za 50 let odstranili tudi njegove dobrobiti.

(foto: delo.si)

Verjamemo, da se zavedate pomembnosti (v vseh pogledih) ugodne klime v UKC, zato vas pozivamo, da načrtovane aktivnosti vnovič pretehtate in za umestitev Covid bolnišnice najdete lokacijo in načine, s katerimi bo moč ohraniti obstoječe zelene površine v obsegu, kakršen je danes.Neobhodne so namreč za okrevanje bolnikov in dobro počutje vseh zaposlenih v UKC. In za vse nas.

POBUDA .pdf