Najava zborov SČS in SKS od 16. do 20. februarja

Zanimive in problemsko zelo različne teme bodo v tem tednu na zborih samo organizirani četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS).

V SČS Radvanje bo na zboru v torek, 17. 2., ob 18.00 v MČ Radvanje na Lackovi 43 predstavljeno socialno (družbeno odgovorno) podjetništvo, v katerem vidijo priložnost za mlade brezposelne. V za to ustanovljeni delovni skupini bodo poskusili tudi identificirati strukturo brezposelnih v Radvanju in z njimi skupaj iskati rešitve.

V SKS Pekre bo zbor v sredo, 18. 2., ob 17.00 v Kulturnem domu Pekre na Bezjakovi 4, največ časa pa bodo namenili problemu dotrajane enote vrtca Studenci v Pekrah. Problem se vleče že leta, zato krajani združujejo moči z zaposlenimi v vrtcu, starši otrok in svetniki KS, da skupaj dosežejo, da se gradnja končno začne.

V sredo, 18. 2., ob 18.00 bo tudi združen zbor SČS Center in Ivan Cankar, ki domuje v prostorih ZPM na Razlagovi 16.Za posamezne probleme ustanovljene delovne skupine bodo predstavile delo in napredek posamezne skupine od zadnjega srečanja.

Tudi v četrtek, 19. 2., bosta ob 18.00 dva zbora. V SČS Nova vas bodo v dvorani MČ na Radvanjski 65 predstavljene energetske izkaznice, pogovor pa bo tekel tudi o načinih varčevanja v blokih z daljinskim ogrevanjem. Na zbor so povabili energetskega svetovalca, mag. Aleša Glavnika.

Zbor SČS Koroška vrata pa bo prav tako ob 18.00 v prostorih MČ Na Vrbanski 10, kjer bodo, nezadovoljni z odgovorom Policijske postaje v zvezi z reševanjem javnega reda in miru v MČ, iskali nove načine pritiska in rešitve za ta zelo pereč problem.

Vabljo vas, da se jim pridružite v razpravi in sokreirate rešitve.