VABILO


Zbori SČS in SKS med 18. in 22. majem 2015

V tem tednu se bodo aktivni prebivalci Samo organiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS) dobili na naslednjih zborih:

  • v torek, 19. 5.,  ob 19.00 SČS Radvanje, MČ, Radvanje, Lackova 43
  • v sredo, 20. 5., ob 18.00 SČS Pobrežje, MČ Pobrežje, Kosovelova 22
  • v sredo, 20. 5., ob 19.00 SKS Pekre, Dom kulture Pekre, Bezjakova 4
  • v četrtek, 21. 5., ob 18.00 SČS Studenci, MČ Studenci, Erjavčeva 43
  • v četrtek, 21. 5., ob 18.00 SČS Magdalena, Infopeka, Ob železnici 16

Zaradi slabe vremenske napovedi so v SČS Center in Ivan Cankar delovno akcijo čiščenja poti na Piramido prestavili na soboto, 23. maja. Istočasno bosta tako potekali  dve akciji, saj so se tudi na zboru v SČS Magdalena odločili po svojih močeh prispevati k lepši in prijaznejši četrti. Že dolgo zapuščeno in ograjeno gradbišče sredi stanovanjskega naselja želijo odpreti za sosesko, pred tem pa ga očistiti navlake.

V SČS Pekre bo tokrat na zboru predstavljen predlog participatornega proračuna, s katerim bi prebivalci Maribora lahko soodločali o porabi dela proračuna, namenjenega investicijam. Predlog že skoraj dve leti čaka na sprejem v mestnem svetu. Kljub glasni podpori kandidatov strank in list pred volitvami in kljub temu, da ga predvideva tudi koalicijska pogodba, se z zavlačevanjem njegova uveljavitev kar naprej odmika. Tudi predlog, da se participatorni proračun poskusno izvede letos v eni MČ ali KS, ni dobil podpore v obliki posebne proračunske postavke. Udeleženci zborov bodo zato še naprej po svojih močeh zahtevali uvedbo, lotili pa se bodo tudi sprememb statuta, ki jim trenutno ne omogoča nikakršnega soodločanja.

Teme so se že lotili v SČS Radvanje in njihova želja je, da se jim pridružijo tudi ostali zbori. O tem so že razpravljali v SČS Pobrežje in se pobudi pridružili.

Vabljeni torej na eno od delovnih akcij v soboto in pa na enega od zborov, kjer lahko s skupnimi močmi rešite prenekatero težavo.