Zbor SKS Kamnica, 4. 5. 2016


O aprilsem snegu

Na prvem majskem zboru v Kamnici je tekla debata o škodi, ki jo je povzročil sneg in tudi o dežju, ki je zoral cesto. Kljub temu so prebivalci bolj zadovoljni, saj se je cesto po nalivih dokaj hitro uredilo in zravnalo. Na zboru smo predstavili tudi končno odločitev gled poteka mestnega zbora in tem, ki se bodo na njem obravnavale. Sklenili smo tudi, da bomo na enega naslednjih zborov povabili aktivnega prebivalca iz Bresternice, ki je želel zbore organizirati v svoji krajevni skupnosti. Dorekli smo, da bomo vabili krajane in krajanke Kamnice in Bresternice po poletnem premoru.