Zbor SKS Kamnica, 11. 2. 2015


V boju za normalizacijo stanja krajevne infrastrukture

Na zboru samoorganizirane krajevne skupnosti Kamnica so, kljub skromnejši udeležbi, nadaljevali z delom. Novih problematik niso naslavljali, so se pa posvetili temam, na katerih delajo že nekaj časa. Kanalizacija je seveda med pomembnejšimi. Sestanek predsednika krajevne skupnosti na uradu za komunalo ni prinesel nobene sveže novice – vse je pripravljeno, pravijo, le še proračun se sprejme, izbere izvajalec  in izgradnja se lahko začne. Novica bi bila spodbudna, če ne bi bila enaka kot že večkrat, a se je denar za investicijo pač nekam izgubil. Kam, Kamničani ne vedo. Tudi ne vedo, kako jih bodo obravnavali pristojni organi, ko bo marsikateri Kamničan, če se nadaljujejo zgolj obljube o izgradnji kanalizacijskega sistema, naslednje leto postal kršitelj veljavne zakonodaje, ko greznice ne bodo več zakonite. Kamničani upajo, da jim v boju za normalizacijo stanja lahko z izkušnjami pomaga Mestna delovna skupina za komunalo, v katero sedaj vstopa tudi njihov delegat.