Eni prazniki, drugi prazniki - vmes pa zbori. Pridite zraven!

Ta teden bodo nekateri izkoristili in združili velikonočne in prvomajske praznike, vsekakor pa to ne bodo aktivni prebivalke in prebivalci samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS), ki se bodo ta teden zbrali kar na šestih zborih. Podrobneje:

  • SČS Magdalena: torek, 23. 4., 18.00 >> MISC INFOPEKA, Ob železnici 8
  • SČS Radvanje: torek, 23. 4., 18.00 >> MČ Radvanje, Lackova 43
  • SČS Pobrežje: sreda, 24. 4., 18.00 >> MČ Pobrežje, Kosovelova 11
  • SČS Tabor: sreda, 24. 4., 18.00 >> MČ Tabor, Metelkova 63
  • SČS Center in Ivan Cankar: četrtek, 25. 4., 18.00 >> Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16
  • SČS Studenci: četrtek, 25. 4., 18.00 >> MČ Studenci, Erjavčeva 43

Čeprav se tega morda  ne zaveda, lahko na zborih SČS in SKS prav vsak posameznik doda svoj košček znanja in izkušenj ter s svojim mnenjem ter razmislekom pripomore k boljši rešitvi posameznega problema. Izsledki raziskovalcev, ki so se s participativno (soodločevalsko, sodelovalno) demokracijo ukvarjali, dokazujejo, da le ta pripomore k bolj transparentnemu, učinkovitemu, pravičnemu in demokratičnemu načinu upravljanja, ob tem pa razvija solidarnost, toleranco, odprtost, odgovornost in spoštovanje. Krajše -  gradi solidarno, tolerantno in odgovorno skupnost, ki se zna odzivati na probleme in aktivno sodeluje pri političnih odločitvah. Prav nujnosti sodelovanja prebivalk in prebivalcev pri odločanju o rečeh, ki jih zadevajo in ki bi izboljšalo marsikatero rešitev, se niti odločevalci  niti prebivalci sami še ne zavedajo dovolj, so prepričani v Iniciativi mestni zbor, ki moderira zbore SČS in SKS. A se počasi le premika. Več  želje po sodelovanju se kaže v posameznih MČ in KS,  pripombe z zborov pa sta vsaj podžupana začela obravnavati resno in se nanje tudi odzivati.

Prebivalke in prebivalci Radvanja in Magdalene, Pobrežja in Tabora, Studenc, Centra in Ivana Cankarja - vabljeni torej na zbor in k sodelovanju pri iskanju rešitev zaznanih problemov in odločanju o njih.