Zbor SČS Radvanje, 13. 12. 2016


Občani za občane

Zbor samoorganizirane četrtne skupnosti Radvanje je potekal v duhu medsosedske pomoči. Zboristi so izrazili nezadovoljstvo nad rešitvijo, ki jo je izbrala MOM, glede predloga participatornega proračuna za pomoč starejšim krajanom. Menili so, da je predlog, ki ga je podal krajan odličen, rešitev, ki jo je izvedla MOM pa niti približno ni podobna zelo konkretnemu predlogu. Ker se jim zdi predlog, ki predvideva pomoč z raznimi opravili na domu, zelo dober, ga bodo poskušali udejaniti kar sami. Za dosego cilja, so se sklenili posvetovati s strokovnjaki na področju oskrbe starejših, na naslednji zbor pa so povabili tudi gosta, ki upravlja z medgeneracijskim centrom v Mariboru. Poskušali so osmisliti tudi spletni portal za splošno medsosedsko pomoč. Ustavili pa se niso le pri tem. Ker si želijo bolj povezane skupnosti, so pričeli z uvajanjem "Storžkovanja", olepševanja kraja in medsosedskega obdarovanja z ročno izdelanimi artikli iz naravnih materialov s Pohorja. Ugotavljali so, da se je prvo srečanje in izdelovanje okraskov zelo dobro izvedlo in bodo z aktivnostmi nadaljevali, upajo pa, da bo sčasoma iz tega nastala tudi svojevrstna tradicija. Nenazadnje so poudarili še dejstvo, da ni nujno le povezovanje med ljudmi ampak tudi med organizacijami in so sklenili, da bodo Turističnemu društvu Radvanje priskočili na pomoč pri razdeljevanju glasil med krajane.