VABILO


"Kako brati in razumeti občinski proračun?"

Iniciativa mestni zbor (IMZ) vas v ponedeljek, 22. 12. 2014, med 16. in 19. uro vabi v prostore CAAPa (Tkalski prehod 4, Maribor) na delavnico z naslovom "Kako brati in razumeti občinski proračun?".

V zadnjih tednih v Mariboru zopet vre. Naznanitev župana Andreja Fištravca, da je Občina Maribor pred bankrotom in da si ne more več privoščiti financiranja za mnoge programe iz področja sociale, kulture, mladine, izobraževanja, itd., je med občani vzbudila ogorčenje. Medijski odzivi na napovedane reze so bili različni. Določeni komentatorji so napovedim prikimavali, češ, res je, Maribor je brez denarja. Spet drugi so opozarjali, da je Maribor v preteklosti že imel nižje zneske v proračunih, pa ni bilo potrebno nobenih drastičnih rezov. Tretji so celo špekulirali, da župan namenoma zavaja občane z navidezno krizo, da bi se lahko kasneje proslavil kot čudežni rešitelj.

Ker pa Iniciativa mestni zbor meni, da je potrebno za razumevanje situacije v občini predvsem opremiti občane z informacijami in znanjem, da bodo znali sami interpretirati stanje proračuna in se tudi zavzemati za željene spremembe v njem, smo povabili strokovnjaka za proračun, ki bo udeležencem delavnice na poljuden način predstavil različne aspekte formacije proračuna. Na delavnici bomo izvedeli od kod MOM črpa denar in kakšne so dejanske spremembe v prihodkih, ki se pojavljajo iz leta v leto. Izvedeli bomo, kakšne so zakonske obveznosti občine, kaj vse se financira iz občinskega proračuna. Spregovorili bomo tako o financiranju javnih zavodov kot tudi nevladnih organizacij. Dotaknili se bomo delovanja javnih služb. Naučili se bomo sami navigirati po proračunu in samostojno slediti proračunskim postavkam, ki zadevajo naša interesna področja. Nenazadnje se bomo dotaknili konkretnih številk trenutnih javno znanih izhodišč za proračun 2015.

Delavnico bo vodil Franci Štelcer, pred upokojitvijo vodja oddelka za finance Mestne občine Maribor.

Vabljeni!