Zbor SKS Kamnica, 22. 2. 2017


Aglomeracija

Na tokratnem zboru SKS Kamnica je beseda najprej tekla o kanalizaciji v Kamnici. Na enem minulih zborov, ki so se ga udeležili tudi predstavniki MOM, je bilo pojasnjeno, da kanalizacijskih vodov ne bodo naredili po celotni KS Kamnica, v bolj oddaljenih, višjih predelih bodo morali prebivalci sami poskrbeti za to. Vendar je območje Mediča sorazmerno strnjeno naselje, prav tako pa bo Elektro tam razkopaval cesto za polaganje visokonapetostnega kabla. Smiselno bi bilo, da se hkrati položijo še cevi za kanalizacijo, četudi še ne bi šle takoj v uporabo, da ne bo treba ceste večkrat prekopavati, na ta način bi prihranili sredstva. Udeleženec je predlagal, da bi skušali od prebivalcev naselja Medič dobiti podpise, kjer bi predlagali, da se hkrati z električnimi kabli položijo še kanalizacijske cevi. Udeleženci so izrazili tudi zaskrbljenost glede semaforskega režima na križišču Kobanske ulice in Koroške ceste, saj je interval med rdečo in zeleno lučjo na semaforu prekratek, kar lahko povzroči trčenje vozil v križišču, zato bodo udeležen UKPP opozorili na ta problem. Zbor SKS Kamnica je prav tako podprl pobude zborov SČS Tabor, SČS Nova vas ter SČS Pobrežje.