Zbor SČS Magdalena, 6. 11. 2014

Osvobajanje javnega prostora

Prebivalci in prebivalke Magdalene so na preteklem zboru odprli pomembno temo – v svoji mestni četrti želijo vzpostaviti skupnostni vrt. Primerno zemljišče so tudi že odkrili, gre za degradirano zemljišče v kareju Betnavska-Jezdarska-Žitna in Žolgarjeva ulica, ki je trenutno v stečajni masi propadlega mariborskega gradbenega podjetja. V ta namen so udeleženke in udeleženci ustanovili delovno skupino, ki bo sočasno poskušala prepričati občino, da zemljišče odkupi, hkrati pa tudi razmišljala o direktni akciji, s katero bi po potrebi osvobodili in ponovno vzpostavili javni prostor.