Zbor SČS Koroška vrata, 10.4.2014


V Koroških vratih si prizadevajo za primernejšo prometno ureditev

Na zboru samoorganizirane četrtne skupnosti Koroška vrata so se udeleženci pogovarjali o problematiki prometne infrastrukture. Delovna skupina za promet se je obrnila na občinski urad za promet. Na naslednji zbor bo prišel gospod iz tega urada. Prebivalci mu bodo predstavili najbolj pereče probleme ter predlagali rešitve. Ustanovljena je bila tudi delovna skupina za okolje, saj so prebivalci ugotovili, da so mnoga drevesa zasajena v Koroških vratih neprimerna za to okolje ter da se za njih neprimerno skrbi.

Naslednjič se dobimo v četrtek, 24. aprila ob 17.00 v MČ Koroška vrata.