Zbor SČS Studenci, 23.10.2014


V kolikšni meri Ecolab in Tekol vplivata na zdravje prebivalcev?

Zbor SČS Studenci kot osrednji problem še vedno izpostavlja preobremenjenost njihove mestne četrti s prometom in neizgrajen podaljšek Ceste Proletarskih brigad. S podobno problematiko se srečujejo tudi sosednje mestne četrti, zato so se prebivalci teh četrti povezali v skupno delovno skupino, kjer bodo vztrajali naprej, dokler njihove zahteve ne padejo na plodna tla. Udeleženci so razpravljali tudi o moteči dejavnosti Tekola in Ecolaba. Prebivalci so resno zaskrbljeni zaradi (neznanega) vpliva, ki ga ima ta dejavnost na okolje in posledično zdravje.

Odprli so tudi novo temo, to so sporna nelegalna parkirišča za tovorna vozila.

Skozi razpravo so se dotaknili tudi pomembnosti samoorganiziranja prebivalcev, aktiviranja ljudi, da začnejo sami reševati nastale probleme.

Naslednjič se zberemo spet v četrtek, 6. novembra ob 18.00 v MČ Studenci na Erjavčevi.