Zbori samoorganiziranih skupnosti Maribora 17. do 21. 11. 2014


SAMOORGANIZACIJA PREBIVALCEV TUDI V PEKRAH

Tudi v Pekrah so prebivalci začutili, da pozitivnih sprememb v svojem okolju ne morejo pričakovati, če se v reševanje in opozarjanje na probleme ne bodo tudi sami aktivno vključili. Kot druga krajevna skupnost v mariborski občini bodo zato že to sredo, 19.11. ob 17.00 v Domu kulture Pekre, na Bezjakovi  4, izvedli prvi zbor Samoorganizirane krajevne skupnosti (SKS) Pekre. Na njem bodo dorekli pravila delovanja, predvsem pa odprli teme, ki  se jim zdijo pomembne.

Uro kasneje, torej v sredo, 19.11. ob 18.00 se bodo v Kulturnem domu Kamnica na Vrbanski 97 zbrali Kamničani. Zbor bo nadaljeval  razpravo o prometnih zagatah, o katerih so na Urad za komunalo, promet in prostor že naslovili vprašanja, vendar odgovora do zadnjega zbora še niso dobili. Vroča tema je tudi kanalizacija, ki se je je lotila druga delovna skupina.

Na Studencih bodo v četrtek, 20.11. ob 18.00, v prostorih MČ na Erjavčevi 43, udeleženci zbora SČS Studenci odprli problem Ecolaba, njegov vpliv na okolje in varnost okoliških prebivalcev,  tema pa ostaja tudi peticija za dokončanje izgradnje podaljška ceste Proletarskih brigad.

Istočasno bo potekal tudi zbor SČS Magdalena (četrtek, 20.11. ob 18.00) v prostorih Infopeke. Na zadnjem zboru je bila ustanovljena delovna skupina za vzpostavitev skupnostnega vrta, ki ga ta četrt še nima. Našli so primerno zemljišče in delovna skupina bo izpeljala postopke, da na degradiranem zemljišču vzpostavi javni prostor za prebivalce četrti.

Na Pobrežju, kjer ostaja glavna tema prometna neurejenost, o čemer so z dopisom seznanili Urad za komunalo promet in prostor na MOM, bo zbor SČS Pobrežje v petek, 21. 11. 2014 ob 18.00 v dvorani MČ Pobrežje. Udeleženci zbora se prav tako ne strinjajo z obrazložitvijo Ministrstva za infrastrukturo v zvezi z neenakopravnim vinjetnim sistemom na hitri cesti skozi Maribor in bodo storili vse, da se ta spremeni.

Aktivni prebivalci v Samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti  vabijo prebivalce, da se jim pridružijo pri opozarjanju in reševanju problemov v občini in pomagajo pri ponovni vzpostavitvi skupnosti v svojem okolju.

Plakati, ki jih lahko natisnete ali delite naprej:

Zbor SKS Pekre, 19.11.2014 ob 17.00
Zbor SKS Kamnica, 19.11.2014 ob 18.00
Zbor SČS Studenci, 20.11.2014 ob 18.00
Zbor SČS Magdalena, 20.11.2014 ob 18.00
Zbor SČS Pobrežje, 21.11.2014 ob 18.00