Zbor SČS Pobrežje, 23.10.2014


Prometna ureditev po želji kapitala

Na zadnjem zboru SČS Pobrežje, ki se je odvil minuli petek, so o napredku poročale delovne skupine.

Iz urada za komunalo promet in prostor so izvedeli, da je mogoče postaviti več košev za pasje iztrebke, a je potrebno natančno določiti lokacije – po mnenju delovne skupine so to področja, kjer se v veliki meri zadržujejo otroci, se pa zavedajo, da je problem rešljiv predvsem takrat, ko se bodo lastniki psov pričeli zavedati posledic nemarnega ravnanja.

V zvezi z odgovorom, ki je prispel iz Ministrstva za infrastrukturo in zadeva pobudo za izvzetje dela hitre ceste, ki seka Pobrežje in Melje, iz vinjetnega sistema, se delovna skupina za promet sprašuje o resnosti početja na tem državnem organu, ki med drugim kot razlog za povečanje prometa po lokalnih Pobreških ulicah vidi v izboljšanju ekonomskega stanja v državi in ne v absurdnem dejstvu, da v Mariboru za vožnjo po mestu potrebuješ vinjeto. Sprašujejo se tudi, ali smo avtoceste v Sloveniji gradili zaradi lažjega in varnejšega tranzita ali v prvi vrsti za to, da bi lahko država zaračunavala premike prebivalcev.

Delovna skupina za promet je tudi oblikovala poročilo o stanju na področju organizacije prometa in prometne infrastrukture na Pobrežju, v katerem ugotavljajo, da bo ta potrebna konkretne prevetritve, saj so posamezne rešitve napačne, škodljive, predvsem pa nevarne in so, sumijo v delovni skupini, posledica večje poslušnosti oblasti za interese kapitala kot za potrebe prebivalstva, upoštevanje urbanističnih načrtov ali predlogov stroke. Poročilo bo, ko bo konsenzualno sprejeto na zboru, skupaj s predlogi posredovano odgovornim.