Zbor SČS Magdalena, 26.2.2015


O svetu za varstvo uporabnikov javnih dobrin
in okolju kot eni izmed njih

Ključna debata se je vrtela okrog Samoorganiziranega sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin (SSVUJD), ki se je samoorganiziral prejšni teden. Udeleženke in udeleženci so podali precej pomislekov in pripomb na Akt o ustanovitvi SSVUJD. Zbor se je predvsem osredotočil na dolžino mandata koordinatorja in problematike odpoklica članov in načina delovanja Sveta, ki je v nasprotju z načinom delovanja zborov, predvsem delovanja s konsenzom. Zbor je glede tega sprejel sklep, da do naslednjega zbora pripravi konkretne predloge, jih predebatira in poda predloge sprememb.

V nadaljevanju je zbor obravnaval še dva predloga. Glede južnega nabrežja Drave smo sprejeli sklep, da na naslednjem zboru določimo datum čistilne akcije (rezanje podrastja za osvoboditev češenj). Izpostavljen je bil tudi problem onesnaževanja parcel, glede česar je zbor udeleženca pozval k vključitvi v delovno skupino za varovanje okolja, konkretno pa je bil podan predlog, da se na datum dneva Zemlje organizira čistilna akcija.