Zbor SČS Magdalena, 13.3.2014


Magdalenčani aktivni ob Dnevu za spremembe

Na zboru SČS Magdalena dne 13. 03. 2014 smo v luči priprave na prihajajoče lokalne volitve sprva odločili, da zbori SČS niso prizorišče za pridobivanje politične podpore, temveč prostor za diskusijo enakovrednih prebivalcev mesta. Iz Delovne skupine povezanih SČS za komunalo so poročali o uspešno izvedeni tiskovni konferenci o javnih občinskih podjetjih, ki se bo po odmrznitvi cen za komunalo še naprej sestajala. Dogovorili smo se za sodelovanje pri Dnevu sprememb 05.04. 2014, ko bomo v mestu sadili sadno drevje ter izdelovali in razširjali semenske bombice, Delovna skupina za okolje pa se bo pred tem sestala še s strokovnjaki na področju semenskih sort. Na naslednjem zboru načrtujemo predstavitev projekta podvoza pod železniško progo pri Magdalenskem parku kot izhodišče za debato, na katero bodo vabljeni projektant Lineal, Ministrstvo RS za infrastrukturo in prostor ter predstavniki MOM kot gostje, poleg širokega kroga zainteresiranih občanov.

Se vidimo spet 27. marca ob 18.00 v MISC Infopeka!