Zbor SČS Studenci, 17.4.2014


Neposluh s strani občine sili Studenčane na ulico

Na četrtkovem zboru prebivalcev SČS Studenci smo uvodoma pregledali poročilo združene mestne delovne skupine za komunalo, kjer v tem trenutku nastajajo vzvodi za komunikacijo in varovanje pravic uporabnikov javnih dobrin.

Veliko neodobravanja in razočaranja je prejel negativen odgovor župana na vabilo o sodelovanju na javni tribuni v zvezi s prometno problematiko na Studencih ter prenos komunikacije na strokovne službe, ki v desteletju in več niso uspele storiti obljubljenega koraka v pravo smer. Kljub vsemu se aktivnosti nadaljujejo, še več - ko bodo izrabljena vsa sredstva, ki so na voljo, so Studenčani, siti nevzdržne prometne situacije na Limbuški, Erjavčevi in Sokolski, pripravljeni začeti izvajati tudi z državljansko nepokorščino.

Nadaljujejo se tudi aktivnosti v zvezi s problematiko Tekola ter ureditvijo vsem dostopnega otroškega igrišča, ki ga na Studencih sploh ni.

Naslednji zbor SČS Studenci se bo zgodil v četrtek, 15. maja ob 18. uri.