Zbor SKS Kamnica, 7. 10. 2015


Kamničani odločni in učinkoviti

Zbor SKS Kamnica je potekal v zelo konstruktivnem in učinkovitem vzdušju. Po bolj ali manj pričakovanih odgovorih s strani Urada za komunalo, promet in prostor MOM glede problematike neobstoječe kanalizacije v Kamniški grabi in drugod po Kamnici, so se udeleženci odločili, da bodo poskušali pridobiti vso obstoječo razpisno in projektno dokumentacijo. Le-ta jim bo olajšala nadaljnje ukrepanje v tem dolgoletnem boju za vzpostavitev normalnega bivanjskega okolja.
Udeleženci so izpostavili tudi neprimerno parkirane avtomobile na pločniku enega izmed gostišč, ki ovirajo pot pešcem in zastirajo pogled voznikov, ki prihajajo iz smeri Kamniške grabe in Rošpoha. S tem je onemogočeno varno vključevanje v promet iz stranske na prednostno cesto. Udeleženci so kar na zboru sestavili dopis za Medobčinsko redarsko službo.
Nadalje so se spraševali, kakšni so razlogi za prestavitev table prometne signalizacije Območje naselje Kamnica pri odcepu za Medič približno 1000 m nižje. Tudi tukaj so se po načelu direktne akcije odločili in sestavili kratek dopis s vprašanjem namenjenim Uradu za komunalo, promet in prostor MOM.

Zbor SKS Kamnica se ponovno sestane v sredo, 21. 10. 2015, ob 18h v prostorih KS.