Najave zborov prebivalcev samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti Maribora v tednu od 17. do 23. junija


Imate dovolj, da drugi odločajo o problemih vaše mestni četrti in vašega mesta? Da politiki delajo vse za svoje žepe in nič za skupnost? Zdaj imate priložnost! Aktivno se vključite v reševanje, opozorite na napake! Da se nikdar več ne bi ponovila samovolja oblasti, ki je ljudski mandat izkoristila za brezvestno plenjenje skupnega, gradimo samoorganizirane četrtne in krajevne skupnosti ter mestni zbor, ki bo alternativa vladavini strank. Postanite del te skupnosti!


V tednu od 17. do 23. maja bodo potekali zbori prebivalcev samoorganiziranih četrtnih skupnosti:

* Akcija Zebra samoorganizirane četrtne skupnosti Nova vas ob podpori samoorganizirane četrtne skupnosti Center
  v sredo, 19. junija ob 16h >> pred Prušnikovo 22 >> plakat: natisni in deli naprej

* zbor prebivalcev SKČS Studenci
  v četrtek, 20. junija ob 18h >> CAAP, Valvasorjeva 42 >> plakat: natisni in deli naprej

* zbor prebivalcev SKČS Nova vas
   v četrtek, 20. junija ob 18h >> MČ Nova vas, Radvanjska cesta 65 >> plakat: natisni in deli naprej

* zbor prebivalcev SKČS Magdalena
   v četrtek, 20. junija ob 19h >> MISC Infopeka, Ob železnici 16 >> plakat: natisni in deli naprej

* zbor prebivalcev SKČS Koroška vrata
   v petek, 21. junija ob 18h >> MČ Koroška vrata, Vrbanska 10 >> plakat: natisni in deli naprej

Na zborih, ki so se do sedaj odvili v Novi vasi, Centru in na Studencih, v Magdaleni in Koroških vratih, se je med udeleženci jasno zaznalo zavedanje, da je predvsem lokalna skupnost ta, ki lahko dovolj hitro prepozna probleme, prednostno problematiko in razvojne politike skupnosti ter določa smernice za prihodnje delovanje. Vsakršno čakanje na posredovanje občinskih ali državnih oblasti se je doslej izkazalo za neučinkovito, saj smo dolga leta zaman čakali, da bi oblast slišala in prepoznala potrebe ljudi ter jih uresničila. Prav zaradi tega vabimo prebivalce omenjenih četrtnih skupnosti, da se zborov zanesljivo udeležite. 

Se vidimo!