Zbor SČS Nova vas 13. 11. 2014


Kako skupnostno prevzeti funkcionalna zemljišča

Šlo je za že 34. zbor samoorganizirane četrtne skupnosti Nova vas, pisal pa se je 13. november leta 2014. Po kratkem uvodu, nekaj krajanov je bilo namreč na zboru prvič, se je prišlo k bistvu.
Najprej so bila na vrsti poročila krajanov, ki delujejo v posameznih delovnih skupinah. Kot prvo je bilo predstavljeno opravljeno delo skupine, ki dela na problematiki Ceste Proleterskih brigad, sledila je predstavitev opravljenega dela delovne skupine za energijo. Po vsaki predstavitvi je sledila kratka razprava med krajani. Nato sta predstavili delo skupini za komunalo in okolje.
Za prav vsako od delovno skupino se lahko zapiše, da so več kot le aktivne in še naprej poskušajo reševati probleme krajanov mestne četrti Nova vas. Člani raznih delovnih skupin so tako v preteklih dnevih kontaktirali npr. Direkcijo RS za ceste, različne urade na MOM, Energetiko, Snago ipd..
Med sprejetimi sklepi zbora bi izpostavili tega, da bo pogodba med Energetiko in Plinarno Maribor o dobavi plina in njegovi ceni objavljena na spletni strani IMZ ter sklep o pripravi obvestila oz. navodila vsem prebivalcem blokovskih sosesk glede problematike ureditve funkcionalnih zemljišč oz. parkirišč pred stanovanjskimi bloki. Ob koncu je bila obdelana še tematika tržnice Tabor. V zvezi s tem "novim" problemom zbora se je angažiral eden od krajanov. Tema je nova in bo ponovno obravnavana čez mesec dni. Krajani Nove vasi še tako naprej dokazujejo, da so spremembe možne. Počasi in odločno.

Pogodba med Energetiko in Plinarno Maribor o dobavi plina in njegovi ceni

Dodatek: 7. člen pogodbe