Ta četrtek TEZNO, KOROŠKA VRATA in NOVA VAS
Najava zborov samoorganiziranih skupnosti v Mariboru od 18. do 24. 2. 2019

V tem tednu so se zbori samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS) skoncentrirali na četrtek, ko se bodo ob 18.00 odvili kar trije

  • zbor SČS Tezno: četrtek: četrtek, 21. 2., 18.00, v MČ Tezno, Panonska 12
  • zbor SČS Koroška vrata: četrtek, 21. 2., 18.00 >> NADOMESTNA LOKACIJA MČ Koroška vrata, Jurčičeva 8, 1. nadstropje
  • zbor SČS Nova vas: četrtek, 21. 2., ob 18.00, v MČ Nova vas, Radvanjska 65

Tezenčanke in Tezenčani so se na sestanku s predsednikom sveta MČ dogovorili, da bo, kljub temu, da svet o njihovi vlogi še ni sprejel dokončnega sklepa, tokratni zbor v prostorih MČ Tezno, po novem ob 18.00. Do naslednjega bi naj bila o uporabi prostorov za delovanje zbora znana tudi dokončna odločitev sveta. O čem še so se pogovarjali na tem sestanku, pa na sestanku z direktorjem ZD Dr. Adolfa Drolca, bodo na zboru poročali zboristi, ki so se sestankov udeležili, pregledali bodo odzive na poslane dopise in pobude, potem pa kot vedno odprli teme, ki jih najbolj žulijo.

V SČS Koroška vrata še vedno iščejo možnosti, da bi se na zboru srečevali v svoji MČ, kar jim je zaradi izgradnje stavbe MČ trenutno onemogočeno. Zborujejo vsak tretji četrtek v mesecu in računajo, da bodo že v marcu lahko zbor izvedli bliže svojim bivališčem, vsekakor pa si želijo, da se tudi  tokratnega na Jurčičevi udeleži čim več sokrajank in sokrajanov, saj je odprtih problemov veliko in jih bodo lahko rešili le skupaj.

V SČS Nova vas so na tokratni zbor povabili predstavnici Snage, ker želijo iz prve roke izvedeti, kakšni so načrti koncesionarja za tržnično dejavnost v MOM v zvezi s tržnico Tabor. Na preteklih zborih, ko so o problemu razpravljali, so se namreč zedinili, da lahko le skupaj najdejo rešitev za tržnico, ki že dalj časa le životari, čeprav ima vse pogoje, da postane prostor druženja in spet obiskana, kot je bila nekdaj. Ob tem, ko vabijo sokrajanke in sokrajane, da se jim na zboru pridružijo in povedo svoje mnenje in želje, vabijo njih in vse obiskovalce, da si ogledajo tudi razstavo idejnih rešitev za park ob Pekrskem potoku, ki je zdaj postavljena v Qlandiji.