VABILO


Vabljeni na zbore samoorganiziranih skupnosti v Mariboru
med 18. in 22. januarjem

Da si Mariborčani želijo pridobiti dodatna znanja in se aktivno vključevati v razpravo o porabi občinskih sredstev, je pokazala petkova delavnica o branju proračuna. Ne le, da je zaradi veliko zastavljenih vprašanj udeležencev, trajala dlje kot je bilo predvideno, tudi  povsem je napolnila prostor v Infopeki. Ponovno pa se je potrdila pravilnost samoorganiziranja prebivalcev Maribora, saj so na delavnico prišli praktično iz vseh samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS). Tako se bo razprava o osnutku proračuna MOM za letos najbrž preselila tudi na zbore SČS in SKS, ki so ta teden:

  • zbor SČS Pobrežje: v sredo, 20. 1., ob 18.00, MČ Pobrežje, Kosovelova 11,
  • zbor SČS Nova vas: v četrtek, 21. 1., ob 18.00, MČ Nova vas, Radvanjska 65
  • zbor SČS Studenci, v četrtek, 21. 1., ob 18.00, v MČ Studenci, Erjavčeva 43.

Prav udeleženci zborov na Pobrežju in v Novi vasi so skupaj z aktivisti IMZ že lani spomladi ustanovili delovno skupino, ki je pripravila predlog sprememb Poslovnika o delovanju Mestnega sveta MOM s poudarkom na ponovni uvedbi javne razprave o proračunu MOM in podaljšanju rokov v zvezi s sprejemanjem proračuna. To bi omogočilo civilni javnosti pa tudi mestnim svetnikom poglobljeno razpravo o tem pomembnem dokumentu in pravočasno predlaganje sprememb. Predlog pa županu tudi nalaga, da se opredeli do predlogov javnosti in svetnikov in utemelji, zakaj so ali pa niso predlogi upoštevani. Že junija so pripravljeno gradivo z utemeljitvijo poslali vsem svetniškim skupinam. Na septembrski seji je bilo kot pobuda podano v mestnem svetu. Žal se od tam (razen obljube, da bodo predlog preučili) ni premaknilo in tako bo tudi letošnji proračun pripravila ozka skupina posameznikov in le svetniške skupine bodo lahko z amandmaji predlagale spremembe. Civilni javnosti ostane le, da pravočasno in argumentirano opozori odločevalce na nujne postavke, če so bile spregledane.

Občinski prihodki tudi letos še zdaleč ne bodo pokrili potreb mesta zato je še toliko bolj pomembno, kako bodo porabljeni. Udeleženci zborov bodo z novim znanjem in pridobljenimi informacijami lažje spremljali in nadzirali porabo. Ker pa več glav več ve, bodo tudi predlogi odločevalcem popolnejši, če se bo zborov udeležilo čim več prebivalcev in prispevalo svoja razmišljanja in znanja.