Zbor SČS Nova vas, 25. 1. 2018


O strankah in stroki - česa je preveč in česa premalo

Udeleženci 98. zbora SČS Nova vas so se tokrat najprej pogovarjali o identiteti Maribora in viziji za prihodnost. V zadnjih 10 in več letih se kažejo posledice ignoriranja in diskreditacije stroke s strani občinskih politikov. Številni projekti se snujejo in sprejemajo v zaprtih skupinah, popolnoma stran od oči javnosti in stroke, nato pa so že skoraj zaključeni projekti "vrženi" v javnost. Pogosto temu sledi odpor. Zakaj na občini ne želijo peljati projektov po normalnih korakih - s sodelovanjem javnosti, ki pove, kaj želi in potrebuje ter strokovnjakov, ki te potrebe prevedejo v strokovne rešitve znotraj možnega in dovoljenega, ne razume nihče.

Nekaj besed so namenili tudi prihajajočim volitvam. Udeleženci so bili mnenja, da bi bilo kandidatom za župana dobro dati listo vprašanj, da bi volivci iz podanih odgovorov lahko jasno videli, kakšna so stališča kandidatov do najrazličnejših problematik. Spraševali so se tudi, kaj v mestni politiki sploh počnejo politične stranke? Občina je servis za zadovoljevanje potreb njenih prebivalcev, te pa so nam skupne: varne in urejene šole, urejene ceste in kanalizacija, čista pitna voda, prijazni in ustrežljivi uradniki, zdravo okolje in še kaj. Kakšno vezo naj bi to imelo s katerokoli strankarsko barvo?

Na zboru je bil obravnavan tudi predlog z zbora SČS Center in Ivan Cankar, da bi ob 5. obletnici zborov samoorganiziranih skupnosti vsak zbor pripravil razstavo, kjer bi predstavili svoje delovanje in dosežke v teh petih letih in idejo podprli. Beseda je tekla še o jubilejnem stotem zboru, ki bo 1. marca.