VABLJENI NA ZBORE
SAMOORGANIZIRANIH SKUPNOSTI MARIBORA

Ta teden je urnik takšen:

  • SČS Radvanje >> torek, 30. 5., ob 18.00, MČ Radvanje, Lackova 43
  • SČS Magdalena >> torek, 30. 5., ob 18.00, MISC INFOPEKA, Ob železnici 16
  • SKS Kamnica >> sreda, 31. 5., ob 18.00, KS Kamnica, Vrbanska 97
  • SČS Center in Ivan Cankar >> četrtek, 1. 6., ob 18.00, Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16

Samoorganizirana četrtna skupnost (SČS) Radvanje, ki bo zborovala v torek, je že tretje leto močno vpeta v projekt participatornega proračuna (PP)in zato že doslej na nobenem zboru ni mogla mimo te teme. Leta 2015 so se aktivni krajani trudili čim bolje izpeljati pilotni projekt in to jim je dobro uspevalo vse do takrat, ko bi bilo treba od Radvanjčanov predlagane in izglasovane projekte izvesti. Kot že tolikokrat, je namreč župan snedel besedo in le z vztrajnostjo in pritiskom so dosegli, da so se obljubljena sredstva znašla tudi v proračunu Mestne občine Maribor (MOM). Od leta 2016 zdaj aktivno obiskujejo pristojne urade in nadzirajo izvedbo na terenu, še vedno pa jim ni uspelo najti načina, kako bi lahko nadzirali tudi porabo denarja pri izvedbi posameznega projekta. Medtem ko na MOM trdijo, da je izvedenih že 70 % projektov iz pilotnega projekta, Radvanjčani vedo, da se je izvedlo le enostavnejše, ki niso zahtevali posebnega truda, niti financ. Od večjih je bila izvedena le delna sanacija Radvanjskega trga.

O tem, kako si župan in njegov kabinet predstavljajo soodločanje občanov, zaradi česar je nad trenutnim vodstvom obupala Iniciativa mestni zbor, bo zagotovo tekla beseda tudi na ostalih zborih SČS in SKS (samoorganiziranih krajevnih skupnosti). V torek se bodo ob sestali še na zboru SČS Magdalena, v sredo na zboru SKS Kamnica, v četrtek pa še na zboru SČS Center in Ivan Cankar. Vsi začnejo ob 18.00 in vsi si želijo, da se jim pridruži čim več sokrajanov. Da se lotevajo problemov, ki se tičejo večine in da so marsikaj tudi premaknili, se lahko prepričate na spletni strani Iniciative mestni zbor. Na njej najdete vseh petdeset  številk  štirinajstdnevnika Četrtinka, kjer so novičke z vseh zborov SČS in SKS in prispevki o aktualnih temah v Mariboru in Sloveniji, pa še kakšna dobra praksa iz tujine, ki bi jo bilo vredno posnemati.