Ta teden razpravljamo o Mariboru na 5 zborih samoorganiziranih skupnosti

Vabljeni na zbore SČS v Radvanje, Magdaleno, na Pobrežje in na Studence ter v center

Že danes se lahko udeležite dveh zborov samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS). Kot vsak drugi torek se dobijo Radvanjčani (v svoji MČ na Lackovi 43) in Magdalenčani (v infopeki, Ob Železnici 16). V sredo bodo zborovali le Pobrežani (v MČ, Kosovelova 11), medtem ko zbora SČS Tabor tokrat zaradi zasedenosti prostorov v MČ Tabor ne bo. Ste pa v četrtek vabljeni še na združen zbor SČS Center in Ivan Cankar (ZPM, Razlagova 16) in zbor SČS Studenci (MČ, Erjavčeva 43). Kot vedno vsi ti zbori začenjajo ob 18.00.
O čem bodo udeleženke in udeleženci razpravljali tokrat, so napovedali le v SČS Magdalena. Ponovno se namreč odpira tema degradiranega področja znotraj kareja Žitna, Jezdarska, Betnavska, Žolgerjeva, a tokrat ne zaradi razmisleka o možni začasni rabi, temveč zato, ker ga DUTB prodaja, v prodajo pa so zajete tudi parcele, ki predstavljajo dovozno pot za stanovalce sosesk Magdalena I in II, intervencijsko pot in celo del Žolgerjeve ulice. Ker si ne znajo predstavljati, kaj to pomeni, k razpravi vabijo vse stanujoče v tem kareju, da si družno razjasnijo pojme in ugotovijo, kako bodo ukrepali.
Na vseh ostalih zborih boste teme za razpravo kot vedno opredelili zboristi, seveda pa tudi pregledali, kaj je bilo postorjenega na temah, ki ste jih že odprli in se o njih dogovorili, kako se jih boste lotili. Na zborih je namreč eno osnovnih pravil delovanja pravilo direktne akcije, kar pomeni, da problema, ki ga izpostavimo ne prelagamo na druge, temveč ga skupaj z njimi poskušamo rešiti. Pri tem zelo pomagajo izkušnje, ki so si jih v šest letnem delovanju zborov nabrali in si jih med seboj v Mariboru delujoče SČS in SKS s pridom izmenjujejo.