Zbor SČS Nova vas, 10. 11. 2016


V Novi vasi so ali precej skromni ali pa pozabljivi

Na preteklem zboru samoorganizirane skupnosti Nova vas so obdelali kar nekaj tem. Na začetku so hitro preleteli sklepe preteklega zbora. Hitro zato, ker so vse dorečene zadeve tudi izpeljali. Poslali so dopis Zavodu za varstvo kulturne dediščine, zaradi zaskrbljenosti s stanjem Betnavskega gradu in njegove okolice. Udeleženka je sporočila dobre novice, da je cesta med Lackovo in Trgom Dušana Kvedra ob mesariji Bolarič popravljena, na njeno katastrofalno stanje so namreč opozorili na enem izmed dopisov mestni četrti.

Beseda je nato tekla o prometni ureditvi Nove vasi. V preteklosti so izpostavljali pereče prometne točke, zdaj pa se zavedajo, da je prometna strategija Nove vasi zastarana. Odločili so se, da na občini najprej povprašajo o načrtih za celostne ureditve prometnih površin v Novi vasi. Vsake toliko namreč ugotovijo, da obstajajo načrti za popravitev ene ceste, spremembo režima druge, ne vedo pa v kolikšni meri bodo zadeve dejansko realizirane. Ko bodo dobili odgovore, se bodo lotili pregleda stanja cest in poti v svoji četrti in podali dopolnitve in zahtevali ureditev področji, na katere so morda na sektorju za promet pozabili.

Moderator je poročal o sestanku IMZ z županom, na katerem so govorili predvsem o širitvi PP v prihajajočem letu. Obeti so dobri, kako se uresničujejo, bomo spremljali sproti. Posebaj zanimiva je bila informacija, da svet MČ Nova vas nasprotuje izvajanju PP na način, kot ga predlaga MOM, PP pa v svoji četrti želijo na način, ki ga priporoča in zagovarja IMZ. Do tega je najbrž prišlo zaradi slabe komunikacije in precej nerazumljivega postopkovnika, ki ga je MOM pripravila in poslala v preučitev mestnim četrtem. Udeleženke in udeleženci so sklenili, da morajo nujno pisati mestni četrti, da si kot občani in občanke PP v svoji četrti želijo.

Ko so udeleženke in udeleženci obdelali vse tema in prišli do točke razno je udeleženka predlagala, da ob koncu leta naredijo pregled preteklega leta, katere teme so naslavljali, kaj so dosegli in za kaj si bo v prihajajočem letu še potrebno prizadevati. Moderator se je na koncu razmišljanja vprašal, ali so glede svojih dosežkov zelo skromni ali pa so zelo pozabljivi. Prav v Novi vasi so namreč zaslužni za znižanje cen ogrevanja, kar so dosegli z vztrajanjem vpogleda v pogodbo med Plinarno in Energetiko, da se je spremenil odlok o uporabi prostorov mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter da so bili zelo aktivni tudi v času, ko se je institut participatornega proračuna v mestu šele uveljavljal.