Zbor SČS Nova vas 26.6.2014


Prebivalci Nove vasi se ne bodo pustili voziti žejne čez vodo

Na zadnjem uradnem zboru pred poletjem, ki je bil 26. 6. V prostorih Mestne četrti Nova vas, so prebivalci Nove vasi govorili o okoljski problematiki in okoljskem poročilu, ki ga je v lanskem letu pripravila delovna skupina za okolje, sedaj pa ga ažurira na podlagi videnega v obhodih po mestni četrti. Napisali in poslali so dopise, ki opisujejo problematične točke v zvezi z prometno signalizacijo, neustreznimi intervencijskimi potmi in parkiranjem.

Govorili so o problematiki garaž in njihovega lastništva, urejanja in vzdrževanja  ter prevetrili predloge za investicije med leti 2015 in 2016. Soglasno so ob pogovoru o energiji, ki je v zimskem času najbolj pereča tema zborov v Novi vasi ugotovili, da želijo, da jih odločevalci in ključna podjetja jemljejo resno, kot svoje uporabnike, ne pa da se obnašajo kot monopolisti in sledijo zgolj svojim idejam, ki pa velikokrat niso najboljše za uporabnike.

Čez poletje se bodo prebivalci Nove vasi še naprej, vsak drugi četrtek ob 18.00 dobivali v prijetni senci terase gostišča Kužner, uradni 29. zbor SČS Nova vas pa bo 4. 9. ob 18.00 v prostorih mestne četrti Nova vas.