Zbor SKS Pekre, 19. 11. 2014


So Pekre splano naselje ali živa, povezana skupnost?

Prvi zbor prebivalcev samoorganizirane krajevne skupnosti Pekre (SKS Pekre) je potekal 19. 11. 2014 med 17.00 in 19.00 v Domu kulture Pekre. Vsebinski moderator je bil Rajko Kotnik, tehnični moderator pa Matic Primc. Zboru je prisostvovalo 25 krajanov.

Uvodoma so bila udeležencem zbora predstavljena izhodišča delovanja IMZ, seznanili so se tudi s pobudo participatornega proračuna. V razpravi, ki je sledila so krajani podali mnenja glede različnih področij v krajevni skupnosti. Krajane zanima predvsem gradnja novega vrtca na katerega čakajo že štiri leta, načrtovane aktivnosti na področju komunale, posebno zaskrbljenost pa so izrazili nad nemočjo sveta KS zaradi poslovnika MOM in zakonodaje, ki svetom KS in MČ tako rekoč ne daje nobenih možnosti odločanja. Krajani vidijo rešitev v spremembi statuta MOM in povečanju vloge KS in MČ ter drugih oblik samouprave na nivoju MOM. Z vidika starejših prebivalcev Peker je še posebej pereč problem trgovine, ki je v Pekrah ni več.
Udeleženci zbora so v nadaljnji razpravi ugotavljali, da se krajani KS Pekre premalo povezujejo, nekateri so mnenja da za povezovanje ni ravno dovolj možnosti. V tem pogledu predstavljajo pomembno pridobitev novi prostori knjižnice v prostorih bivše trgovine. Krajani so slabo ali pa sploh niso obveščeni o dogajanjih v kraju, premalo je informativnih tabel. Med ostalim se v pogledu povezovanja in sodelovanja izpostavi problem Peker kot spalnega naselja, kar je glavni razlog za nepovezanosti krajanov, posebej mlajših generacij.
Kljub vsemu pa v kraju deluje vrsta organizacij oziroma društev, pri tem je bil izpostavljen problem mIadih, ki nimajo svojega namenskega prostora  za druženje. Zboru je prisostvoval tudi g. Hajdnik, predstavnik Civilne iniciative za Limbuško cesto z Studenc, ki je opozoril na skupno problematiko KS Pekre in MČ Studenci v pogledu južne obvoznice in nedokončane Ceste Proletarskih brigad. Zboru je prisostvovala tudi članica Sveta KS, ki je izrazila vso podporo samoorganizaciji Pekrčanov.