Zbor SČS Radvanje, 31.3.2015


Radvanje tudi po zaslugi zbora SČS te dni doživlja prenovo

Udeleženci zbora v Radvanju so nadaljevali razglabljanja o ureditvi ekoloških otokov v njihovi okolici. Program delovnega dne se bo začel z mladino in javnim podjetjem: otroci OŠ Ludvika Pliberška bodo pod mentorstvom učiteljev in likovne sekcije mestne četrti Radvanje poslikali 15 novih zabojnikov, ki jih bo zagotovila Snaga. Le-ti bodo postavljeni na 15 lokacijah, ki jih je skrbno določilo TD. Delovna akcija se bo zaključila na osrednjem radvanjskem trgu, ki te dni – tudi po zaslugi delovanja SČS Radvanje – doživlja prenovo.
Udeleženci so z veseljem ugotovili, da se podobno dogaja z Lackovo cesto (asfaltiranje in urejanje pločnika) in da Nigradovi možje pridno krtačijo lokalna cestišča.
Radvanjčani in Radvanjčanke so prav tako ugotovili, da je potrebno podrobneje pregledati 67 ekoloških otokov ter jih v prihodnosti na enoten, umetniški in očem prijeten način označiti. V ta namen se je osnovala delovna skupina, ki bo v tej smeri delala ob sprehodu v torek, 7. aprila, s pričetkom na Vzpenjači.
Dobršen del zborovanja se je (v skladu z željo, izraženo na preteklem zboru) odmeril predstavitvi socialnega podjetja Zadruge Svetovit, katere osnovna dejavnost je nudenje pomoči starejšim na domu. Njen predstavnik Tone Veldin  je odgovoril na številna vprašanja, udeleženka pa je ob tem osnovala idejo o socialnem podjetju ''gospodinjstvo Radvanje''.
V točki dnevnega reda ''proračun MOM 2015'' se je predstavilo delo DS za proračun. Vsesplošno nezadovoljstvo s proračunom, kot tudi z delom mestnih svetnikov, sploh iz te četrti, je rezultiralo v sklepu: ''Predlagamo ponovno aktivacijo DS za spremembo volilnega sistema, lokalne zakonodaje in to idejo razširiti po zborih.''
Predstavitev dela Samoorganiziranega sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin je bilo bolj mirno, v točki razno se je izpostavil trajajoč problem parkirišča na Lackovi ulici 43 kot tudi dejstvo, da v Radvanju ni delujočega društva upokojencev.
Zbor se je zaključil v pozitivni atmosferi opomina na zadnje zgoraj omenjene uspehe udeležencev SČS Radvanje in določitvijo datuma na slednjega zbora: 14. april 2015 ob 19.00 v prostorih MČ Radvanje.