VABILO NA ZBORE


Pravico do soodločanja si bo treba vzeti

Urnik zborov za tekoči teden:

  • SČS Radvanje >> torek, 7. 2., ob 18.00, MČ Radvanje, Lackova 43
  • SČS Magdalena >> torek, 7. 2., ob 18.00, MISC INFOPEKA, Ob železnici 16
  • SKS Kamnica >> sreda, 8. 2., ob 18.00, KS Kamnica, Vrbanska 97
  • SČS Tabor >> sreda, 8. 2., ob 18.00, MČ Tabor, Metelkova 61
  • SČS Center in Ivan Cankar >> četrtek, 9. 2., ob 18.00, Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16

Zbore samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti bo v tem tednu bržkone zaznamovala razprava o predlogu proračuna MOM za leti 2017 in 2018. Najava petkove delavnice »Beremo proračun« v organizaciji Iniciative mestni zbor (IMZ) je zbudila precejšen interes, kar kaže na to, da se veča zavedanje, za kako pomemben dokument gre. Žal pa še vedno ni veliko tistih, ki bi za poglobitev v vsebino tega dokumenta, bili pripravljeni tudi žrtvovati svoj čas. Mogoče prav zato, ker prebivalcem Maribora ni omogočeno sodelovati v razpravi o porabi občinskih sredstev in se tudi tisti, ki bi sicer bili aktivni, za to ne odločijo, češ: »Saj ne morem vplivati na spremembo, saj nimam možnosti soodločati.« Pobude za spremembo poslovnika, ki bi ponovno uveljavila javno razpravo in dala priložnost občanom, da podajo pripombe na pripravljen osnutek proračuna, se s takimi in drugačnimi izgovori prestavljajo nekam v prihodnost. Ob tem je sam proračun napisan tako, da se večina v njegovi vsebini ne znajde in ne zmore poiskati področij, ki jo zanimajo. Namesto razumljive tekstovne obrazložitve, kaj se bo z občinskimi sredstvi počelo po posameznih ožjih delih mesta, se je treba prebijati čez 600 strani kontov in postavk uradov in služb. Tudi za vsebinsko prenovo proračunskih dokumentov je bila že pred skoraj štirimi leti podana pobuda z zbora SČS Nova vas, pa seveda ni bila upoštevana.

Kar jih zanima in na kar ni odgovorila petkova delavnica, bodo v torek, skušali poiskati v dokumentu na zborih SČS Radvanje in SČS Magdalena, v sredo v SKS Kamnica in SČS Tabor, v četrtek pa še v združeni SČS Center in Ivan Cankar (CIC). Vsi zbori so vedno na istem mestu in ob istem času, to je ob 18.00. Ob tem bodo na tistih, kjer tega še niso storili, izbrali teme za mestni zbor, obravnavali pa tudi vse žgoče probleme v svojem bivanjskem okolju in širše, če bodo udeleženci tako sklenili. In teh ni malo. Radvanjčani iščejo skupnostne prostore, ki jim bodo omogočili številčnejšo udeležbo na zborih, za druženje in skupnostne aktivnosti nasploh, saj so prostori MČ za to premajhni. V SČS CIC so se premaknili v svoja primestna naselja kot so Košaki in Počehova, kjer opozarjajo na zapostavljenost teh delov, pa tudi na zanemarjenost okoliških vinogradov in nasadov, ki jih republiški sklad kmetijskih zemljišč prepušča propadu in zaraščanju.

Kaj so že uspeli rešiti, s čim se ukvarja skupna mestna delovna skupina za promet, skupen svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin, ki bdi nad poslovanjem javnih podjetij, boste izvedeli, če se jim pridružite na katerem od petih zborov v tem tednu.