Zbor SČS Radvanje, 17. 5. 2016


SČS Radvanje pozdravlja sklepe mestnega zbora

Udeleženca sta na zboru poročala, da sta se v skladu z minulimi sklepi SČS Radvanje sestala s predstavnico Službe za mestne četrti in krajevne skupnosti MOM s katero bodo skupaj spremljali potek izvedbe projektov izglasovanih v procesu participatornega proračuna, ki jih mora MOM izpeljati še v letošnjem letu. Nato je sledilo poročilo s prvega mestnega zbora, ki so se ga seveda udeležili tudi udeleženci SČS Radvanje. Poročali so kakšni so bili sklepi glede Odloka o javnem redu in miru in se odločili, da bodo na naslednjem zboru svoje SČS tudi sami pripravili seznam zadev, ki jih bodo predlagali za vključitev v ta odlok, ki ga MOM nima že vse od leta 2005. Da so tudi oni nezadovoljni z delom Medobčinskega mestnega redarstva je dejstvo, so potrdili, zato bodo s svojim predstavnikom v mestni delovni skupini za promet poskušali vplivati na bolj kakovostno in transparentno delovanje tega organa, kot si je za cilj zastavil mestni zbor. Ob zaključku so potrdili, da se bodo v nedeljo, 22. 5., udeležili pohoda po Pekrah in tkali dobre sosedske odnose. Naslednji zbor SČS Radvanje bo v torek, 31. 5. 2016, ob 19h v prostorih MČ Radvanje.