Zbor SČS Tabor, 23. 3. 2016


Nefunkcionalna funkcionala

Tokrat smo uspeli na Taboru s plakati na zbor privabiti več novih sosedov. Nabor problematik je bil zato tokrat precej daljši, kot običajno. Obravnavali smo umanjkanje prometne signalizacije, s pomočjo katere bi poskusili upočasniti promet po ulicah, ki so neprimerne in ne varne za hitrejšo vožnjo. Želeli bi si, da se za alergike škodljive drevesne vrste postopoma nadomestijo z ustreznejšimi vrstami in da se luknjaste ceste, nevarne tudi za kolesarje, vsaj zakrpajo, če ne ustrezneje sanirajo. To bomo poskušali doseči v delovanju, usklajenem z našo mestno četrtjo.
Od veterinarske uprave bomo pridobili navodila, kako ukrepati ob incidentih, ko izkoriščani psi, trenirani za pasje borbe, ogrožajo okolico. Takih incidentov je bilo na Taboru že nekaj, ljudje pa so, ob slabem angažiranju organov pregona, poškodovani in nemočni.
Na zboru smo udeleženci razpravljali tudi o problematiki funkcionalnih zemljišč – o tem, da ne služijo svojemu namenu zagotavljanja kakovostnejšega življenjskega prostora. Menijo, da gre težave pripisati tudi statusni neurejenosti. Za marsikatero funkcionalno zemljišče, ki naj bi pripadalo določeni stanovanjski soseski, ni ustrezno urejena zemljiška vknjižba, zato se urejanja tega okolja otepajo prav vsi. S konsenzom je bila sprejeta odločitev, da se omenjena problematika, za katero so prepričani, da ni tuja nobeni izmed mariborskih skupnosti, umesti med predloge za majski mestni zbor.
Seveda na zboru nismo pozabili obvestiti sosedov o aktivnostih v akciji nekoč je tukaj raslo drevo, zanimalo jih je, kako se razvija razmerje SSVUJD – Mariborski vodovod. Sprva nejevoljni zaradi molka občine glede umestitve projektov participatornega proračuna iz Radvanja v občinski proračun, pa so z zadovoljstvom sprejeli informacijo podžupana Luketiča, ki je v TV odzivu zagotovil, da so v letošnji občinski malhi vsi izglasovani projekti.