Zbor SČS Koroška vrata, 30.11.2014


Priprava strnjenega in temeljitega dokumenta zoper rušitev Doma mestne četrti

Na tokratnem samoorganiziranem zboru v Koroških vratih je bil izpostavljen nov problem nevarnega in nezavarovanega območja Gosposvetske ceste za otroke, ki bi pri Osnovni šoli Prežihov Voranc za večjo varnost potrebovali prehod za pešce. Udeleženke se bodo pozanimale o zakonskih določbah, ki urejajo predpise glede postavitev prehodov v neposredni bližini šol.
Osrednja tema zbora je bila zgradba doma MČ Koroška vrata. Udeleženci že zbirajo material za pripravo strnjenega kronološkega dokumenta, ki bi služil kot argumentacija nasproti zagovornikom rušitve stavbe. Načrtuje se tudi izvedba javne debate, udeleženci pa bodo sklicali še sestanek s svetom mestne četrti in jim predstavili svoje argumente zoper rušitev zgradbe ter predlog o postavitvi dnevnega centra.
Delovna skupina za javni red in mir se še naprej poskuša sestati s komandirjem glede nemirnih študentov in njihovih nočnih zabav. Na zadnje smo omenili še problematiko zanemarjenosti korit in pomanjkanje košev za smeti na Smetanovi ulici.
Naslednji zbor bo potekal v četrtek, 13. 11. 2014, ob 18.00 v prostorih MČ na Vrbanski 10.