Zbor SČS Pobrežje, 18.4.2014


Volje za izboljšanje bivanjskega okolja na Pobrežju je veliko

Petkov drugi zbor prebivalcev samoorganizirane četrtne skupnosti Pobrežje je že postregel s prvim poročilom delovne skupine za promet. Prometna problematika v tej mestni četrti je precej pereča. Načrta prometne ureditve v mestni četrti do sedaj ni bilo možno pridobiti in zastavlja se vprašanje, ali ta sploh obstaja. Pri zagotavljanju in interpretaciji projektnih informacij si je delovna skupina zagotovila pomoč projektnega biroja. Za ureditev varnih šolskih poti, ki to sedaj niso, pa je že izkazala pripravljenost za sodelovanje ena izmed pobreških osnovnih šol. Cilj je, da se v aktivnosti vključita še drugi dve.

Na zboru je bil sprejet še konsenz o pobudi, da se deli mariborske obvoznice, ki tečejo skozi mesto, izvzamejo iz vinjetnega sistema – to namreč preprečuje tekoč pretok prometa in razbremenitev lokalnih cest, kar bi naj obvoznica zagotavljala.  

Iz razprave o okoljski in urbanistični problematiki na Pobrežju so že nastali tudi zametki urbanistične delovne skupine. Udeleženci so se strinjali tudi o tem, da bi bilo treba izvedeti, kaj počnejo na Mestni četrti Pobrežje, da lahko poiščemo točke, kjer bi lahko združili moči.

Udeležencem je bila predstavljena še pobuda za uvedbo instituta participatornega proračuna v Mariboru, ki je požela veliko odobravanja.

Naslednji zbor se bo zgodil v petek, 16. maja ob 18.00.