Zbor SČS Pobrežje, 20. 5. 2015


Stražun kot Central Park in problematika zapuščenih gradbišč

Udeleženci zbora SČS Pobrežje so se tokrat odločili, da bodo zbor zaradi lepega vremena izvedli pred stavbo MČ.

Poleg rednega poročanja DS za promet, ki je tokrat dobila nalogo, da preveri, ali na priključku z nadvoza, ki pelje navzdol proti hitri cesti morda manjka prometni znak, ki bi vozila, ki pripeljejo z nadvoza opozarjal, da morajo zmanjšati hitrosti, so udeleženci tokrat razpravljali predvsem o odnosu prebivalcev in občine do urejanja in vzdrževanja okolja ter o problematiki nevzdrževanih privatnih zemljišč.
Udeleženec  zbora, ki je na povabilo Radia Maribor v tem tednu podal izjavo o uspešno izvedeni čistilni akciji Stražuna, je spodbudil razpravo o možnem ohranjanju in vzdrževanju tega pomembnega dela mestne četrti. Med razpravo je bilo povedano, da je Stražun gozd, ki ima status naravnega spomenika in je s svojimi 210 haektarjev le malo manjši od Centralnega parka, ki je ponos New Yorka. MOM bi se lahko potemtakem tako glede vzdrževanja, kakor tudi glede oblikovnih in vsebinskih posegov v gozd, zgledovala po tem primeru. Vendar tukaj naletimo na težavo, saj so deli gozda v privatni lasti in večini lastnikov očitno ni mar, da gozd v nekaterih delih propada in da občasno služi tudi kot odlagališče odpadkov, občina pa verjetno nima ne denarja ne želje, da bi gozd odkupila. Stražun tako rešujejo le pridne roke posameznikov, civilnih iniciativ in društev.Sto obrazov Central parka v New Yourku. Tudi Stražun ima tak potencial. Se tega zavedajo lastniki?

Privatno lastništvo zemljišč se je izkazalo za problematično tudi na drugem koncu mestne četrti, kjer so bile pred leti njive in vrtovi, ki se nahajajo med Osojnikovo in Šolsko ulico, prodane zasebniku za izgradnjo osmih večstanovanjskih stavb. Ker zasebniku prodaja ni uspela, je zemljišče sedaj v stečajni masi, postavljena pa le ena večstanovanjska stavba. Ob njej sicer zeva še ogromna nezaščitena gradbena jama, ki predstavlja veliko nevarnost za okoliške sprehajalce, povsem podivjalo pa je tudi rastje. Udeleženci so poleg zgroženosti nad trenutnim stanjem, razmišljali o tem, da bi bila to v prihodnosti lahko dobra lokacija za zelenjavno tržnico, ki je v tej četrti nimajo.

Neurejeno vzdrževanje javnih zelenic pa je zmotilo udeleženca, ki bo do naslednjega zbora SČS Pobrežje, ki bo v sredo, 3. 6. 2015, ob 18. uri, pripravil osnutek dopisa za Nigrad. Udeleženci so izpostavili tudi željo, da bi se zbora začelo udeleževati več mlajših prebivalcev četrti.