Zbor SČS Koroška vrata, 24. 9. 2015


Občani opozarjajo na slabe prometne ureditve

Na prvem zboru v Koroških vratih se je zbralo veliko število starih in novih udeležencev. Zbor smo ovekovečili z veselo novico, da so končno uredili korita pri tehničnih fakultetah na Smetanovi ulici, za katera so si med drugim prizadevali že dlje časa tudi člani zbora. Največ časa smo namenili prometu in slabih začasnih prometnih ureditvah, zaradi katerih nastajajo veliki stroški, ki bremenijo občanke in občane. Izpostavljen je bil na primer enosmerni promet na Kajuhovi, za katerega urad za promet sploh ni upošteval želje krajanov in ni informiral pristojnih v svetu mestne četrti. Večkrat so izpostavili, da zaradi prometne obremenjenosti nimajo dovoza do glavnih cest, zaradi česar so se že obračali na odgovorne osebe, vendar odloka zoper ustavljanje ali parkiranje niso dobili. Temu se bodo bolj posvetili tudi na bodočih zborih.
Govorili smo tudi o problemu Kosarjeve ulice, ki nima urejene javne razsvetljave ter o neorganiziranem delovnem času v mestni blagajni, ki bi ob boljši organizaciji dela lahko bila odprta ves delovni čas, uporabniki pa tako med malico ne bi rabili postopati pred vrati, kjer ni nobenega sedišča in nobene strehe. Nazadnje smo se dotaknili tudi zaprtja Koroške ceste, o kateri imajo občani podobno mnenje, in sicer, da so proti temu, da se vzpostavi staro stanje. Vsekakor se bodo na zborih več pogovarjali o izboljšanju prometnih ureditev, zmanjšanju preobremenjenosti cest in s tem neposredno pripevali k izboljšanju kvalitete življenja v mestu.

Naslednji zbor bo v četrtek, 22. 10. 2015, on 18.00, v prostorih MČ na Vrbanski cesti 10.