Zbor SČS Radvanje, 19. 5. 2015


Radvanja ni moč obvoziti, je pa moč po njem dirkati.
Kako dolgo še?

Veliko »front« imajo odprtih udeleženci zbora SČS Radvanje in se jih tudi aktivno lotevajo. Premika se na južni obvoznici, kjer pričakujejo dogovor o potrditvi trase, ki jo podpirajo. Jasno je sicer, da se vsaj še dve leti ne bodo začela dela in priprave, vendar je pomembno, da se obvoznico vsaj dokončno umesti v prostor.

Za akcijo urejanja ekoloških otokov so izdelani osnutki letakov in plakatov, udeleženci pa so se obvezali, da jih bodo tudi razdelili in polepili. Da lahko že pred začetkom akcije pomagajo ozaveščati sokrajane o ločenem zbiranju odpadkov in da tudi sami pokličejo na brezplačno številko Snage so se dogovorili. Ekofon, kot so ga poimenovali pri tem javnem podjetju bo dobrodošel tudi drugim SČS in SKS. Številka je 080 72 97.

Nov problem, ki se ga aktivno lotevajo je umiritev prometa na Pohorski cesti. Da želijo promenado in ne dirkališče, so si zastavili. Predlogov in želja je veliko, na problem pa bodo opozorili na sestanku, ki ga ima DS za promet dogovorjenega na Uradu za komunalo, promet in prostor. Na njem bodo preverjali, kakšni so premiki na točkah, ki so jih na Urad že naslovili na preteklih srečanjih.Pohorska cesta se je preoblikovala v dirkališče. Tega si Radvanjčani ne želijo. (sliko smo si izposodili na www.skyscrapercity.com)

Ob koncu  vsakokratnega zbora SČS Radvanje pod točko razno so uveljavili način, da vsak udeleženec izpostavi še svoje videnje dogajanja na zboru ali iznese svoj problem. K besedi moderator povabi vse udeležence in večina jih tudi poda svoje mnenje. Tokrat je bil na novo izpostavljen problem neupoštevanja odpiralnega časa lokalov v blokih, neočiščenih sprehajalnih poti pod Pohorjem po spravilu lesa ter izginotje petih zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov pri blokih ob MČ. Morda bi bilo dobro tudi na ostalih zborih na tak način spodbuditi  udeležence k aktivnemu razmišljanju.