Zbor SČS Koroška vrata, 25. 11. 2104


Če smo vsi v istem zosu, zakaj ne bi skupaj poskušali izplavati iz njega

Rečeno, storjeno. Minuli torek, 25. novembra, so se na zboru samoorganizirane četrtne skupnosti udeleženci srečali s polovico nove zasedbe Sveta MČ Koroška vrata.

O srečanju so se udeleženci dogovorili na prejšnjem zboru, saj želijo rešiti nesoglasja s predstavniki lokalne oblasti ter poiskati način, kako tvorno sodelovati v bodoče. Problemi, s katerimi se v mestni četrti soočajo, so namreč skupni prav vsem, funkcija gor ali dol, zato je smiselno, da je pri reševanju le teh na voljo čim več glav, več glasnih ust in več možnih kanalov, skozi katere bi prebivalci Koroških vrat končno dosegli ušesa in razum pristojnih uradov ter organov, ki bi rešitve lahko prinesli.

A predlogov, kako sodelovati v borbi z mlini na veter, ni bilo prav veliko, saj se je razprava spet začela vrteti okoli rak rane te mestne četrti – smiselnosti ali nesmiselnosti rušitve Doma MČ Koroška vrata, kar ostaja pravzaprav edina vidna ovira na poti do dobrih in plodnih odnosov med udeleženci zbora in mestno četrtjo. Oboji upajo, da jo bodo čimprej odpravili.

Kljub vsemu se je ob koncu razprave le oblikoval sklep, da se komunikacija med prebivalci in svetniki MČ Koroška vrata okrepi, zaenkrat vsaj tako, da se informacije redno pretakajo s pomočjo elektronskih kanalov. Krajani pa tudi upajo, da jim izvoljeni predstavniki čimprej priskočijo na pomoč pri zagotavljanju primernih sogovornikov, odgovornih za reševanje problematike predvsem na področju kršenja javnega reda in miru, kar se je izkazalo praktično za misijo nemogoče.

Naslednji zbor se bo spet zgodil v četrtek, 11. 12. 2014 ob 18.00, v prostorih MČ Koroška vrata na Vrbanski 10.