Zbor SČS Radvanje, 30.9.2014


Enostavne rešitve z minimalnimi sredstvi - zakaj se potem ne uresničijo?

Udarni temi sta bili južna obvoznica ter kanalizacija ob Pohorski ulici. Na zboru ugotavljajo, da se v Mariboru načrtuje izjemno kratkoročno. Proračun se mora oblikovati, zlasti ko gre za daljše projekte, na daljši rok, ne pa da se od ene do druge občinske garniture obrnejo stvari na glavo. Nevzdržno je, da se z novo oblastjo menjajo ekipe strokovnjakov in načrti. To miselnost bi morali sprejeti predvsem prebivalci mesta in izvršiti pritisk na politike.

V zvezi z južno obvoznico se bodo Radvanjčani povezali z Novovaščani, Studenčani in Taborčani v skupno fronto.

Udeleženci zbora ugotavljajo, da so za rešitev poplavljanja vzhodno od Pohorske ulice potrebna minimalna sredstva in tudi sama izvedba sanacije ni zahtevna.

Glede odvodnega jarka ob poti med bivšim gostiščem Pohorka in parkiriščem pod Vzpenjačo je inšpektorat za kmetijstvo in okolje ukrepal. Problem pa je, ker gre za več parcel in lastnikov (zasebnik, občina, država). Pot naj bi nastala na črno, opremljena je s klopmi in razsvetljavo. Ker naj bi bilo teh primerov v MB kar nekaj (menda velja tako tudi za pot ob Pekrskem potoku) bomo pozvali občino, da v takih primerih s privatnimi lastniki najde rešitev v zadovoljstvo turistov, uporabnikov in lastnikov. Udeleženci so na zboru spregovorili tudi o zelo nevarnem križišču Borštnikova-Radvanjska, kjer bo morala občina z inšpektoratom za promet takoj ukrepati, kajti težke nesreče se kar vrstijo.

 


foto: Radvanjčani obravnavajo sistem kanalizacije ob Pohorsku ulici

Naslednji zbor bo v torek, 14. oktobra ob 18.00, v MČ Radvanje na Lackovi 43.