Zbor SČS Nova vas, 18.9.2014


Delovne skupine pritiskajo naprej

V Novi vasi je 18. 9. 2014 potekal 30. zbor SČS Nova vas. Prisotnih je bilo 15 krajanov. Pohvalno je bilo, da se je pridružilo nekaj novih krajanov, med njimi tudi mlajših. Uvodu in predstavitvam različnih informacije je sledil vsebinski del. Najprej so svoje delo predstavile DS za komunalo in okolje.

"Komunalci" bodo ponovno poslali zahtevo za vpogled pogodbe med Energetiko in Plinarno, "okoljci" pa so predstavili odziv na pismo glede Pekrskega potoka. Okoljci se bodo dogovorili za sestanek s predstavniki ARSO in občine glede urejanja potoka. Sledila je razprava o problematii Ceste Proleterskih brigad. V skupino se je javil krajan, ki se bo povezal s krajanih iz drugih četrti in bodo skupaj pričeli reševati ta zelo goreč problem. Zanimiva je bila razprava glede otroških igral, vendar bo o njej ponovno govora, ko bo na zboru več zainteresiranih staršev. Pod točko razno je tekla razprava glede parkiranja v Novi vasi. Tudi glede tega bodo "okoljci" navezali stik z inšpekcijskimi službami.

Naslednji zbor bo 2. oktobra 2014 ob 18, 00 uri.