Zbori samoorganiziranih skupnosti v Mariboru, med 4. in 10. februarjem


Pekre, Tezno in Nova vas odpirajo februar

Prvi februarski teden se pogovori o skupnosti med prebivalkami in prebivalci nadaljujejo na naslednjih zborih:

  • zbor SKS Pekre:sreda, 6. 2., 18.00, v Dom kulture Pekre, Bezjakova 4
  • zbor SČS Tezno:četrtek, 7. 2., 17.00, v OŠ Martina Konšaka, Prekmurska 67
  • zbor SČS Nova vas:četrtek, 7. 2. 2018, ob 18.00, v MČ Nova vas, Radvanjska 65

Vsi zbori so odprti prostori, kamor ste vabljeni vsi, ki vas zanima, kaj moti vaše sosede, kaj želijo spremeniti, kako se problemov lotevajo in kjer lahko tudi sami opozorite na reči, ki ste jih opazili in se vam zdijo vredne obravnave - morda graje, morda celo pohvale.

V Pekrah so problemov na prvem zboru letos odprli kar nekaj, do tokratnega bi naj pripravili pobude za njihovo reševanje. Še vedno žuli prenovljena avtobusna linija št. 18, umanjkanje trgovine z osnovnimi potrebščinami v kraju, uničena cesta okrog Pekrske gorce, ki je bila zaradi prenove Lackove obvoznica, pa transformator na Poti k mlinu, ki zatemni pol Peker ob vsakem neurju…  Za nameček so v kraju ostali še brez edinega bankomata.

Tudi Tezenčani na vsakem srečanju opozarjajo na nove probleme, a zelo zavzeto iščejo tudi rešitve zanje - tokrat o obnovi košarkarskega igrišča, o meritvah onesnaženosti zraka, lokaciji zdravstvenega doma, poligonu varne vožnje in še in še. Upajo, da tokrat še zadnjič spregovorijo o uporabi prostorov mestne četrti za svoja srečanja, saj naj bi se do zbora sestal novoizvoljeni svet MČ Tezno in o tem odločil.

Novovaščani, ki bodo konec meseca »praznovali« že šesto obletnico zborov SČS Nova vas, se bodo ob revitalizaciji tržnice Tabor in realizaciji rešitve za park ob Pekrskem potoku, posvetili poraznemu stanju drevesnega fonda v četrti in ga za začetek popisali. Kaj še bo tema tokratnega zbora in tudi vseh ostalih, pa boste odločili tisti, ki boste na zbore prišli. Vabljeni.