Zbor SKS Kamnica, 2. 12. 2015


Vztrajno v Kamnici

Zbor SKS Kamnica se je v sredo, 2.12.2015, odvil z nekaj novimi udeleženkami in udeleženci. Prvi del smo zato namenili govoru o Iniciativi mestni zbor, naših ciljih in dosedanjemu delovanju samoorganiziranega zbora v Kamnici. Prav hitro smo se usmerili v načrtovanje akcij, ki se bodo nadaljevale v smeri zbiranja dokaznega gradiva o stanju infrastrukture (prometne, komunalne in drugih težav), začetkov komunikacije z odgovornimi občinskimi službami in usklajevanju rešitev. Nadaljevali smo z lociranjem težav s kanalizacijo, ki je problematična tudi na področjih črpališč pitne vode. Zmeda s hišnimi številkami nam je dala razmišljati tudi o ureditvi poimenovanj ulic in bomo kot prvi korak pri doseganju jasnosti ulic ugotovili uradni postopek, po katerem lahko občinske službe ukrepajo. Obisk občana iz sosednje krajevne skupnosti nam je dal slutiti, da bi za uspehe pri svojih prizadevanjih v Bresternici potrebovali le še samoorganizirani zbor, ki ga tam zaenkrat še ni.

Dobrodošli novi udeleženci in udeleženke bodo na naslednji zbor, ki bo v sredo, 16.12.2015 ob 18.uri v Kulturnem domu Kamnica, povabili tudi sosede.