Zbor SČS Pobrežje, 6. 5. 2015


Krepiti zavest o dejanski moči skupnosti

Udeleženci tokratnega zbora so si bili enotni, da je njihova čistilna akcija v Stražunu popolnoma uspela. Strah, da se jim krajani ne bodo pridružili, je bil odveč, bi si pa kot povsod, želeli še kaj več mladih, tudi šolarjev. Veseli so tudi sodelovanja z JP Snago in MČ Pobrežje, s katero sodelujejo tudi na komunalnem področju. Vse pobude z zborov SČS so vključene v predlogih, ki jih je komisija za komunalo pri MČ naslovila na Urad za komunalo promet in prostor MOM.

Kavica pred delovno akcijo na Pobrežju.

Zbrani so podprli predlog SČS Radvanje, da ponovno aktivirajo skupno delovno skupino za lokalno samoupravo, saj se strinjajo, da je Zakon o lokalni samoupravi in posledično Statut MOM in Poslovnik o delovanju mestnega sveta, nujno potreben sprememb, da bomo lahko uveljavljali svoje predloge in sodelovali pri odločitvah. Bilo pa je čutiti pomanjkanje samozaupanja, češ, da je zaradi pomanjkanja znanja, problematika laikom prezahtevna. Kljub prenekaterim dokazom o nasprotnem, so udeleženci še vedno prepričani, da »lahko čevlje sodi le Kopitar«. Niso še prepoznali znanja, ki ga nosijo v svojih izkušnjah in koliko je to znanje lahko uporabno, ko ga združijo. Enako je s pogumom, da svoje izkušnje in poglede predstavijo širšemu krogu. Strah, da ne poznajo stvari dovolj, je bil zadržek pri javljanju za sodelovanje v oddaji Ubrana skupnost na Radiu Marš. Kljub temu se je udeleženec javil, da predstavi problematiko prometa in nepravičnega vinjetnega sistema na Pobrežju.

Na koncu so sklenili še, da v Pismih bralcev v Večeru opozorijo na zaslužkarstvo tako MOM kot upravnikov nekaterih parkirišč v Mariboru. Z nočnim izrekanjem kazni v večstanovanjskih naseljih MOM kaže, da jih zanima le polnjenje blagajne,  ne pa, kako se s pomanjkanjem parkirišč borijo prebivalci Maribora. Da je glavno vodilo zaslužek, kaže tudi to, da na primer v parkirni hiši pri bolnici in Zdravstvenem domu še vedno niso prilagodili parkirnih avtomatov in uporabnike, večinoma bolnim, brez slabe vesti postavijo pred dilemo, kako zapustiti parkirno hišo, če imajo pri sebi le nove evrske bankovce, ki jih avtomati ne sprejemajo.