Zbor SČS Koroška vrata, 21. 9. 2017


Narava, čistoča in energija ... in promet

Na prvem popoletnem zboru SČS Koroška vrata so udeleženci opozorili na drevored platan na Kamniški ulici. Mnoga drevesa so zelo bolna, na njih so se pojavile uši, začele so se sušiti. Ta drevesa so v zadnjem času postala že nevarna, saj na pločnik in cesto padajo velike veje, ki ogrožajo predvsem pešce - teh pa je na tem delu ulice veliko. Občino so o tem sicer že obvestili, ampak ni bilo konkretnega odziva. Udeleženci si želijo, da bi ta drevesa zamenjali z novimi drevesi, ki bi bila avtohtona in primerna za urbano okolje. Ker ima MČ Koroška vrata na posebnem bančnem računu naloženih okoli 560,000 € so udeleženci razmišljali o tem, da bi lahko MČ prispevala del tega denarja za nakup in zasaditev novih dreves.

V ospredju je bila ponovno tudi prometna problematika v Koroških vratih, ki se vleče že več let, rešitve pa ni na vidiku. MOM in MČ Koroška vrata bi morali imeti izdelan načrt obnove cest v prihodnjih letih, da bi tudi občani vedeli, kaj se bo dogajalo. Zdaj namreč izgleda, kot da na občini ni nobenega takega načrta.

Eden izmed udeležencev je opazil, da so med obnovo Kmetijske ulice položili tudi cevi za vročevod. Že letos naj bi ga pripeljali do blokov na Kmetijski ulici, ampak o tem nihče od stanovalcev ni bil obveščen. Stanovalci so si namreč sami financirali in uredili kotlovnico z vsemi napeljavami, zato jih skrbi, če se bodo zdaj morali priklopiti na vročevod?

Podobno, kot v nekaterih drugih četrtih pa so tudi udeleženci v Koroških vratih opazili pomanjkanje košev za odpadke v četrti, zaradi tega bodo do naslednjič pripravili morebitne lokacije za dodatne koše in jih poslali na mestno četrt.

Naslednji zbor bo potekal 19. 10. ob 18.00, v stavbi MČ Koroška vrata.