Zbor SKS Pekre, 17.12.2014


Kako razumemo skupno identificiranje in reševanje problemov krajanov?

V sredo, 17.12. se je odvijal  tretji zbor prebivalcev SKS Pekre, ki  se ga je zaradi drugih dogajanj v kraju udeležilo nekaj manj krajanov, je pa zato bilo med udeleženci večina takih, ki so se zbora udeležili prvič. Moderator je zato uvod ponovno namenil predstavitvi nastanka, pomena in načina delovanja  Iniciative mestni zbor, cilje samoorganiziranih zborov ter aktivnosti, ki jih izvajajo v drugih samoorganiziranih skupnostih po Mariboru.

Predvidene točke dnevnega reda kot so aktivnosti vezane na sanacijo prostorov Doma kulture Pekre in dejavnosti ter možnosti združevanja mladih, so bile zaradi odsotnosti predlagateljev, prestavljene na naslednji zbor. Zbora pa se je udeležil predsednik Sveta KS Pekre, ki je na eni strani pozdravil pobudo in predstavljen način delovanja ter prizadevanj IMZ, po drugi strani pa pozval k sodelovanju. V pogledu slednjega je namreč izrazil nestrinjanje z nakazano »dvotirnostjo« reševanja krajevne problematike, ki jo je sam prepoznal  v poskusih »soliranja« nekaterih udeležencev preteklih zborov, ter poudaril pomen skupnega identificiranja in reševanja problemov krajanov.

Moderator je še predstavil delovanje Mestne delovne skupine za komunalo, v kateri skozi predstavnike tvorno delujejo domala vse aktivirane samoorganizirane skupnosti. K aktivnemu sodelovanju je povabil tudi udeležence zborov v Pekrah, ki v delovni skupini še nimajo predstavnika. 

Na prvem zboru v novem letu, ki bo v sredo, 7. januarja 2015 ob 17.00, bomo razpravljali o stanju sanacije Doma kulture Pekre,  oblikovali bomo delovno skupino za rešitev problema, ki pesti lastnike stanovanjskih hiš med ulico Jelenčevih in Vrtcem Pekre zaradi  neustrezno izvedenega nasutja s ciljem pridobivanja površine za stanovanjsko gradnjo. V pogledu, za krajane vedno zanimive komunalne problematike, pa bo predsednik novo konstituiranega sveta KS Pekre, predstavil predviden načrt komunalnih dejavnosti v prihodnjem letu.